onze doelstelling

Onze missie

Vinkt kan jou dus van A tot Z helpen op het gebied van interne- en externe communicatie zowel in het hogere strategische segment als de uitvoering hiervan. Daarnaast wil Vinkt bijdragen aan een eerlijke, betere en schonere wereld. Dit wil Vinkt doorvertalen in het creëren van een communicatiestrategie, waarin rekening gehouden wordt met duurzame wensen van u en uw relaties. Dit kan bijvoorbeeld door het gebruik van papier te minimaliseren en over te gaan op een digitale werkomgeving.

Onze vissie

Vinkt gelooft dat effectieve en duurzame communicatie een bijdrage kan leveren aan een schonere, duurzame en een rechtvaardige wereld. Een wereld waarin wij naar elkaar luisteren, elkaar begrijpen en elkaar aanvoelen. Daarnaast streeft Vinkt naar duurzame relaties want maatschappelijk verantwoord ondernemen doe je niet alleen.

Wie zijn wij

Rami Ajjan

Rami Ajjan

C0-Founder

daniela van noort vinkt mede eigenaar

Daniela van Noort

Co-founder

Onze kernwaarden

BETROKKENHEID​

Wij hechten veel waarde aan wat wij willen uitdragen naar onze klanten. Wij vinden het belangrijk om persoonlijk betrokken te zijn bij onze klanten. Daarnaast willen wij ons constant blijven verbeteren en zullen wij allle verbeterpunten ter harte nemen en met twee handen aanpakken.​

EIGENAARSCHAP​

Binnen Vinkt voelen we ons verantwoordelijk voor de opgave waarvoor we staan, waar we voor werken. Dan hebben we het niet over eigenaarschap in de betekenis van bezit, maar juist in de betekenis van eigen verantwoordelijkheid. We staan en gaan waarvoor we zeggen dat we staan. ​

ORIGINALITEIT​

Wij willen graag originaliteit uitstralen maar ook uitvoeren. Wij eisen van onszelf dat wij originele adviezen schrijven die passen bij uw bedrijf. Daarnaast zijn wij zo flexibel dat wij ons altijd aan kunnen passen aan uw wensen!​

SAMENWERKEN​

Is onze laatste sleutel voor succes. Voor ons betekent dat op eigen initiatief hulp bieden en hulp vragen. Samen optrekken voor het gemeenschappelijk belang. Binnen ons bedrijf, maar zeker ook buiten ons bedrijf. Alleen met een open blik en respect voor elkaars bijdragen creëer je échte meerwaarde.​
MEER INFO