De evolutie van communicatie | Deel 2/2

De evolutie van communicatie _ Deel 2_3
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

In het vorige deel zijn een aantal traditionele communicatiemiddelen uitgelegd. Heb je het vorige deel nog niet gelezen? Lees het dan nog eens op je gemak na voordat je begint aan dit deel. In dit deel volgt de volgende stap en wordt er gekeken naar welke les hieruit gehaald kan worden.

De drie elementen van communicatie

Het eerste wat opvalt is dat voor communicatie altijd een boodschapper, zender en een ontvanger nodig zijn. Mis je één van deze elementen dan kan je eigenlijk niet goed met elkaar communiceren. Tijdens het communiceren dient ook altijd rekening te worden gehouden met het feit dat de boodschap verstoord kan worden. Dit kan op twee verschillende manieren, namelijk: door interne ruis of door externe ruis. Bij interne ruis kan het bijvoorbeeld komen door ziekte, waardoor een boodschap niet goed door kan dringen.

Bij externe ruis gaat het erom dat de boodschap wordt verstoord door externe omstandigheden. Wanneer vervolgens terug wordt gekeken naar de rooksignalen en de TamTam uit het vorige deel, zou er ruis kunnen ontstaan door de wind. Wanneer er een storm opsteekt of de windrichting verkeerd is komt de boodschap niet aan. Hetzelfde geldt voor de Morsecode,  wanneer je radio om een of andere reden uitvalt tijdens het luisteren van de boodschap, wordt een gedeelte van de code gemist. Logischerwijs zorgt dit dan voor een incomplete boodschap. Je spreekt dan over externe ruis.

Gebeurt het bewust of onbewust?

Interne en externe ruis kan vervolgens weer worden onderverdeeld in intentionele- en non-intentionele ruis. Bij intentionele ruis wordt de boodschap expres verstoord door bijvoorbeeld het maken van lawaai. Bij non-intentionele ruis is er geen directe intentie om de boodschap te verstoren. Hier is sprake van wanneer er bijvoorbeeld met moeilijke woorden wordt gecommuniceerd of wanneer iemand met een andere cultuur bepaalde communicatie uitingen niet goed begrijpt. Deze aspecten kunnen leiden tot miscommunicatie, wat in geen geval goed is.

Leer de taal van de communicatiemiddelen

Wat verder nog opvalt is dat ieder communicatiemiddel voor een gedeelte een eigen taal hanteert. Natuurlijk wordt er uiteindelijk op dezelfde wijze gecommuniceerd, maar toch heeft ieder middel zijn eigen taal. Bij rooksignalen stond het maken van vaste afspraken dan ook centraal. Deze gemaakte afspraken moesten worden onthouden om tot gegronde communicatie te komen. Helaas hadden de indianen nog niet het voordeel om een filmpje met elkaar te delen, waarin de gemaakte afspraken opgeslagen konden worden.

De essentie draait om het leren en het begrijpen van de taal van het communicatiemiddel. Wanneer dit een dagelijkse routine wordt is bijvoorbeeld het posten van dagelijkse berichten op Social Media veel makkelijker. Het draait allemaal om het leren kennen en begrijpen van het middel.

Luister niet alleen naar wat de ander zegt

De meeste mensen zeggen dat luisteren enorm belangrijk is om elkaar goed te begrijpen. Natuurlijk is dit een belangrijke voorwaarde, maar om elkaar echt goed te begrijpen zijn er nog twee andere elementen. Buiten alleen luisteren naar informatie, moet deze informatie ook beantwoord worden. Vat samen wat de ander heeft gezegd, dit is gelijk een goed meetmoment om te kijken of beide partijen elkaar goed begrijpen. Probeer daarnaast door te vragen om misverstanden te voorkomen.

Misschien is het wel herkenbaar: Dat ene grote project waarbij alle energie wordt ingezet om tot een goed eindresultaat te komen. Tevredenheid vanuit de eigen organisatie, maar ontevreden klanten, omdat zij iets anders voor ogen hadden. Een voorbeeld als dit kan voorkomen worden door meer vragen te stellen over de opdracht. Vaak liggen opdrachten en verhalen dieper dan het lijkt. Probeer het daarom ook altijd tot op de bodem uit te zoeken.

Maar wat kan je er nu écht mee?

Om hierachter te komen wordt het geduld nog even kort op de proef gesteld. In de volgende en tevens laatste blog van deze mini serie over de evolutie van communicatie, wordt er ingezoomd op de inzet hiervan. Zijn er nu al prangende vragen? Neem contact met ons op!

wellicht ook interessant

Deel dit bericht!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEER INFO