Contentstrategie nodig? Gebruik ons stappenplan!

Contentstrategie nodig_ Gebruik ons stappenplan!
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Tegenwoordig lijkt het allemaal zo makkelijk, maar is het wel zo simpel om een goede contentstrategie te ontwikkelen? Het antwoord is nee, maar Vinkt helpt uw organisatie op weg naar een betere contentstrategie. Zijn de informatie die op website staat en de berichten die op Social Media worden geplaatst datgene wat de doelgroep wilt lezen, waarschijnlijk niet. Het selecteren van de juiste informatie is niet even snel gedaan. De kans is dan ook aannemelijk dat (potentiële) klanten in alle informatie verzuipen.

1. Het bepalen van het doel van de content

Het startpunt van iedere contentstrategie is het organisatiedoel. Het maakt niet uit welk doel u kiest of wat er centraal staat, maar het gaat om het feit dat het doel aansluit op de belevingswereld van het management. Tot op heden nemen organisaties doelstellingen niet zo nauw, terwijl dit wel degelijk invloed heeft op de bedrijfsprestaties. Echter, doelstellingen zijn cruciaal! Het geeft je namelijk een betere focus, meer motivatie, verbeterde samenhang en maakt de behaalde resultaten meetbaar. De doelstellingen van een contentstrategie kunnen worden onderverdeeld in drie niveaus:

bekendheid als doel tijdens een contentstrategie

Awareness

Bij awareness ligt de focus volledig op bekendheid, willen we dat iedereen ons kent? Denk aan de diensten of aan de organisatie.

wees betrokken met je doelgroep

Engagement

Bij dit onderdeel ligt de focus volledig op betrokkenheid. Iedere organisatie wil iets betekenen voor de doelgroep, waarbij het toevoegen van waarden en betekenis van belang is (door bijvoorbeeld het voeren van een dialoog).

Actie

Bij actie ligt de focus volledig op het actief maken van de doelgroep. Het is hierbij belangrijk dat er doelen worden gesteld voor de uit te voeren acties. Denk hierbij aan het verhogen van het aantal offertes of het laten toenemen van online bestellingen.

 

De mogelijkheden in een schematisch overzicht:

AwarenessEngagementActie
Aantal unieke bezoekersAantal clicksAantal ontvangen contactformulieren
Aantal followersAantal retweetsAantal aankopen
Aantal fansAantal commentsAantal downloads
Aantal nieuwe abonneesAantal reviews 

De belangrijkste tip die Vinkt meegeeft is het breder trekken van de focus. Let niet alleen op het hoofddoel, maar focus op de weg hier naar toe ook op het bereiken van de gestelde subdoelen.

2. Het uitkiezen van de ideale doelgroep

Veel bedrijven posten informatie en andere berichten op Social Media zonder na te denken over of de ontvangers dit ook daadwerkelijk interessant vinden. Dit alles heeft te maken met een goede doelgroep-analyse. Om tot een goede doelgroep analyse te moeten een aantal cruciale vragen beantwoord worden:
Wie is de doelgroep? Dit betreft de algemene informatie, zoals geslacht, leeftijd, burgerlijke status, gezinssamenstelling, inkomen en opleidingsniveau. Deze informatie helpt om zonder gezicht alsnog een algemeen beeld van het type klant te kunnen vormen.

  • Welke levensstijl heeft de doelgroep? Hierbij wordt dieper op de klant ingegaan. Onderzoek bijvoorbeeld informatie over waarden, persoonlijkheid, idealen en hobby’s. Probeer ook na te denken over het gedrag en de verschillende gedachtepatronen. Deze individuele vragen helpen om een concreter beeld te krijgen van de doelgroep, waarmee je op een juiste wijze in kunt spelen op de behoeften. Zo zal je als slager bijvoorbeeld niet per ongeluk veganisten benaderen!
  • Waar bevinden de klanten zich? De locatie is ontzettend belangrijk. Vergeet niet te achterhalen waar de klanten informatie vandaan halen en op welke locaties zij te vinden zijn. Wanneer hier een duidelijk beeld over is gevormd, weet je als organisatie op welke locaties de meeste klanten te bereiken zijn.
  • Waar zoeken de klanten naar? Deze vraag staat voor de samenhang tussen vraag en aanbod. Er wordt gekeken naar wat de doelgroep nodig heeft en in hoeverre aan deze vraag voldaan kan worden. Daarnaast helpt deze vraag ook om de eigen organisatie verder te ontwikkelen.
  • Wat kun je zelf aanbieden? Nu er een aantal gegevens bekend zijn van de doelgroep is er een mooie basis ontstaan voor het creëren van een strategie. Kijk hierbij goed naar naar de behoeften van de klant en bepaald op welke aspecten meerwaarde kan worden gecreëerd.

Extra tip: Probeer buiten het omschrijven van de doelgroep een aantal persona’s op te richten. Een persona is een fictieve klant. Door meerdere persona’s te maken creëer je verschillende type klanten en wordt als het ware de doelgroep gesegmenteerd. Het voordeel hiervan is dat je snel kan inspelen op nieuwe klanten en de benadering zo passend mogelijk kan maken. Bij het creëren van een persona komen gegevens als naam, leeftijd, functie en sociale status aan bod, maar kan er ook nog dieper worden ingegaan op bijvoorbeeld mediagebruik.

 

kies de ideale doelgroep voor je contentstrategie
 

3. Kernthema’s voor een strategie bepalen

Organisaties hebben steeds meer weg van een mediabedrijf. Als organisatie wordt steeds meer op een journalistieke manier naar de eigen organisatie en de omgeving gekeken. Simpelweg producten verkopen zal transformeren naar het vertellen van een verhaal. Vragen die het creëren van zo’n verhaal mogelijk maken zijn bijvoorbeeld: Welke visie kent de organisatie? Waarvoor bestaat de organisatie? Hoe doet de organisatie het? In de kern gaat het om de vragen over het menselijke aspect van de organisatie.

Een standaard bouwartikel van vroeger zal tegenwoordig steeds meer omgedraaid worden richting de personen die eraan gewerkt hebben en de personen die er vervolgens in gaan wonen. De beleving van het gehele proces moet worden overgebracht op de lezer.

Het gaat er uiteindelijk om wat de doelgroep wil ontvangen en welke aspecten van het verhaal onthouden zullen worden.

Als organisatie kan brainstormen over de kernactiviteiten een goed begin zijn. Er zijn meerdere varianten van brainstormen mogelijk. Vinkt maakt met regelmaat gebruik van reverse brainstorming. Dit houdt in dat de focus wordt gelegd op dingen die juist niet gedaan zouden moeten worden. Vervolgens ga je aan de hand van die punten bedenken in hoeverre het tegenovergestelde wel haalbaar is. Op deze manier ontstaat er uiteindelijk een wordcloud van alle bedachte topics. Creativiteit is voor iedereen!

4. Selecteer passende kanalen en middelen voor de strategie

Voordat alle uitgangsvormen worden bedacht, wordt er eerst nagedacht over het domein en het concept waarbinnen gewerkt gaat worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een blog, video of Facebookpost. Zodra dit in kaart is gebracht worden de geschikte kanalen bepaald, waarbij moet worden gedacht in platformen.

Ieder Social Media kanaal heeft een eigen doel. Twitter wordt voornamelijk gebruikt voor het delen van live updates over actuele zaken. Bij Facebook staan korte nieuwsberichten met een afbeelding vaak centraal, waar Instagram met name wordt gebruikt voor het delen van een beleving. Om te bepalen welke kanalen ingezet gaat worden, moet er worden gekeken naar waar de doelgroep zich bevindt. Bij het bepalen van de doelgroep worden hier de eerste stappen gezet, waarna het vervolgens concreter wordt gemaakt. In de afgelopen jaren is het relatief makkelijk geworden op een specifieke doelgroep te bereiken via verschillende media, waarvan hieronder een overzicht is weergeven:

middelen en kanalen voor je contentstrategie
BlogReviewsTestimonialsGames
WhitepapersSnapchatPersberichtenInstagram
InfographicsTwitterAppsFacebook
VideoVlogsLinkedInTwitter

5. Het ontwikkelen van een contentkalender

Hopelijk is het inmiddels duidelijk dat er een duidelijke gedachte moet zitten achter het plaatsen van content. Content plaatsen moet een permanent proces binnen de organisatie worden, dat planmatig wordt aangepakt. Een contentkalender biedt de organisatie overzicht en structuur.

Bij het creëren van een contentkalender wordt in kaart gebracht welke belangrijke data en dagen in dat jaar plaatsvinden en welke hiervan aansluiten bij de gekozen thema’s van de organisatie. Dit omvat terugkerende gebeurtenissen, maar juist ook eenmalige gebeurtenissen. Vervolgens wordt bepaald hoe vaak en op welke kanalen de gekozen informatie geplaatst moet worden. Het personaliseren van content wordt hierbij steeds belangrijker. Met alle technische mogelijkheden worden er campagnes ontwikkeld die automatisch berichten versturen op bijvoorbeeld verjaardagen van klanten, wat betrokkenheid van de organisatie uitstraalt.

Het inhaken op speciale gebeurtenissen laat zien dat een organisatie actief bezig is op Social Media. Denk hierbij aan feestdagen of relevante gebeurtenissen in het nieuws. Blijf als organisatie dus goed op de hoogte van actualiteiten.

Tot slot is het moment van plaatsen tevens van belang. Door middel van analyses kan worden bepaald welk tijdstip het beste is voor het plaatsen van content. Hierbij put je uit resultaten uit het verleden, waarbij wordt gekeken naar het aantal openingen op een bepaald tijdstip.

 
creeer shareable content voor je kanalen

6. Creëer shareable content

Uiteindelijk wil je als organisatie content creëren die aansprekend  en leuk is om te delen met de volgers. Vooral online is het makkelijk om interactie te zoeken met de doelgroep, bijvoorbeeld door te reageren op reacties die de volgers op een Facebookpost van de organisatie plaatsen. Door snelle en passende reacties voelen mensen zich gewaardeerd en meer betrokken bij de organisatie. Het uitbreiden van online activiteiten zal vaak op een gestructureerde manier plaatsvinden, om zo genoeg controle te behouden.

monitor je contentstrategie

7. Het monitoren van de strategie

Het posten van content op Social Media is een proces van trial & error. Het is een kwestie van research en vervolgens testen om te zoeken naar de meest passende content voor de doelgroep. In het begin is het verstandig om klein te starten, zodat er lessen kunnen volgen uit het uitgevoerde traject, waarbij deze lessen vervolgens in een nieuwe strategie kunnen worden doorgevoerd. In dit proces worden de gemaakte fouten dus geanalyseerd om het algehele proces uiteindelijk te kunnen verbeteren.

8. Analyseren met een creatieve aanpak

Vaak worden creatieve en prille ideeën direct afgekraakt. Dit is natuurlijk een gemiste kans, want er kan altijd worden gekeken naar de groeipotentie achter een idee. Bij het verder nadenken over een idee komen pas de pijnpunten aan bod, maar mogelijk past het idee toch beter of eventueel op een andere manier in de organisatie dan gedacht. Er zijn verschillende manieren om een strategie te beoordelen,

waarbij iedere organisatie dan ook haar eigen methode heeft. Bij Vinkt krijgen de zes denkhoeden van Edward de Bono de voorkeur om een idee te analyseren. Bij de creatieve- beoordelingstechniek van de zes denkhoeden wordt een bepaald standpunt ingenomen. Je kiest een bepaald vertrekpunt en gaat vanuit daar verder beoordelen. Normaal gesproken verdedigen mensen snel vanuit eigen visies,

maar door deze manier van denken wordt aangestuurd op het kijken vanuit verschillende invalshoeken. Iedere hoed heeft zijn eigen kleur, welke uiteindelijk de denkrichting bepaald. Door de aangewezen denkrichting dient ieder persoon vanuit een breder perspectief te denken, waardoor mensen andere dingen zeggen dan normaal vanuit hun eigen positie. De denkwijze begint altijd

met wit en eindigt met blauw, waarbij de rest willekeurig ingevuld kan worden.

analyseer je contentstrategie

De zes denkhoeden van Edward de Bono

bekijk je contentstrategie kritisch en creatief met de zesdenkhoeden
WitDe witte hoed is altijd de eerste hoed. Loop de feiten na en maak een analyse.
GroenOnderzoek de alternatieve ideeën.
GeelBekijk de voordelen en de kansen.
ZwartBespreek de zwakke punten en de risico’s.
RoodProbeer te onderzoeken welk gevoel de strategie oproept. Reageer dus vanuit emotie.
BlauwDe blauwe hoed is altijd de laatste hoed. Maak een samenvatting van wat er tot nu toe is bereikt. Kom tot gezamenlijke besluiten en selecteer ideeën die het verdienen om verder te worden uitgewerkt.

Inmiddels zijn er voldoende handvatten benoemd om te gebruiken bij het ontwikkelen van een strategie. Wij zullen een tip van de sluier oplichten door  10 redenen voor het mislukken van een contentstrategie te delen:

 1. Alleen zien wat je zelf wilt zien.
 2. Alleen denken in oplossingen zonder het probleem te analyseren.
 3. Het probleem maar vanuit één perspectief bekijken.
 4. Als we allemaal hetzelfde denken zal het waar zijn. Pas op voor groepsdenken.
 5. Te groot zelfvertrouwen over de strategie.
 6. Niet willen of durven terugkomen op genomen beslissingen.
 7. Geen fouten durven toe te geven of niet willen herstellen.
 8. Denken dat het veel duurder is om te stoppen dan er mee door te gaan.
 9. Kritiek binnen een eigen kader plaatsen of compleet negeren.

10. Succes uit het verleden gebruiken voor garantie in de toekomst.

Succes met het maken van een contentstrategie!

Succes met het ontwikkelen van een contentstrategie. Mocht uw organisatie er niet helemaal uitkomen of graag de hulp van experts inschakelen? Vinkt staat voor u klaar! Vinkt kan het volledige proces uit handen nemen, maar ook op bepaalde onderdelen te hulp schieten. Mocht u nog andere vragen hebben of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen met m.b.t tot het ontwikkelen van een contentstrategie? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen!

wellicht ook interessant

Deel dit bericht!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEER INFO